Αθήνα Aνδρ.Παπανδρέου 169 'Ιλιον
210 2725250

Σύστημα Σιδερώματος

PSG7024/20

PSG7024/20 Philips Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Συσκευή με μικρή χρήση λειτουργίας ελλιπή συσκευασία σε χαμηλή τιμή

τιμή : 170 €